Oświadczenie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego

(Emitent – PAP – poniedziałek, 21 maja 18:54)

Działając na podstawie par.27 Regulaminu Giełdy, Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym składa oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, o treści załączonej poniżej.

Oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego [PDF]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 34/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-05-21 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj