Otrzymanie informacji o niespełnieniu warunku prawnego rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz intencji kontynuowania transakcji nabycia akcji w kapitale zakładowym TIM S.A. przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH

Data sporządzenia

2023-08-24

Raport bieżący nr

31/2023

 

Zarząd TIM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. Spółka oraz akcjonariusze Spółki – Krzysztof Folta, Piotr Nosal, Piotr Tokarczuk, Maciej Posadzy, Ewa Folta oraz Krzysztof Wieczorkowski – otrzymali od FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH _”Wzywający”_ zawiadomienie dotyczące braku możliwości rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 20 kwietnia 2023 r. _”Wezwanie”_ ze względu na niespełnienie się zastrzeżonego w wezwaniu warunku prawnego w postaci wydania przez właściwy organ antymonopolowy zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką oraz jej grupą poprzez nabycie akcji Spółki w Wezwaniu _”Transakcja”_ _”Zawiadomienie”_.
Zgodnie z Zawiadomieniem Wzywający otrzymał w dniu 22 sierpnia 2023 r. od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o przedłużeniu o 4 miesiące terminu zakończenia postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką w związku z rozpoczęciem tzw. drugiej fazy postępowania w sprawie zamiaru dokonania koncentracji.
Zgodnie z Zawiadomieniem, Wzywający pozostaje zaangażowany w Transakcję i będzie kontynuować dalszą ścisłą współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów .
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-08-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-08-24, Piotr Nosal – Członek Zarządu
drukuj