Pierwsze półrocze 2023 na GPW. Mocne wzrosty, ale mało debiutów

Dezinflacja, pierwsze prognozy obniżek stóp procentowych, lepsze perspektywy wzrostu gospodarczego – tymi hasłami żyli inwestorzy obecni na GPW w I połowie 2023 r.

Po 15% zyskały indeksy WIG oraz WIG20 w okresie I-VI.2023 r. Wojna za wschodnią granicą już nie budzi takich emocji, jak przed rokiem. Inwestorzy skupiają się na oczekiwaniach dotyczących odbicia w gospodarce.

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” podsumowujemy I półrocze na warszawskiej giełdzie. Oto zestawienie najważniejszych czynników, które wpływają na nastroje wśród inwestorów.

1. Mocne wzrosty głównych indeksów. Najszybciej rosły małe spółki

Inwestorzy mogą zaliczyć minione półrocze do bardzo udanych. Po tym, gdy hossa powróciła na warszawską giełdę jesienią ubiegłego roku, rosną wszystkie główne indeksy.

W I połowie 2023 r. WIG20 zyskał 15%, WIG oraz mWIG40 po 17%. Najmocniej wystrzelił zaś indeks małych spółek sWIG80, który zwiększył wartość o 24%.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że wzrostom na GPW nie towarzyszy na razie wyraźny wzrost aktywności inwestorów. Według najświeższych danych GPW wartość obrotów akcjami na rynku głównym w okresie I-V.2023 wyniosła 112,1 mld zł, co oznacza spadek o jedną czwartą wobec tego samego okresu 2022 r. O 15% r/r zmniejszyła się zaś liczba zrealizowanych transakcji.

2. Debiuty i wycofania spółek

Wspomniany spadek aktywności w okresie I-V.2023 r. widać nie tylko po wielkości obrotów, ale również po debiutach i decyzjach o wycofaniu spółek z GPW. Na razie w 2023 r. na głównym rynku warszawskiego parkietu pojawiło się 7 spółek – wszystkie debiuty były efektem przejścia spółek z rynku NewConnect. Tylko 2 podmioty zdecydowały się przy tej okazji przeprowadzić emisję nowych akcji.

W tym samym czasie giełdę opuściło 5 spółek, wśród nich były podmioty notowane już  od wielu lat. W kwietniu z GPW pożegnał się Żywiec, który był obecny na parkiecie od 1991 r. To efekt wezwania do sprzedaży akcji, przeprowadzonego przez grupę Heineken.

Plan opuszczenia GPW ma też największy podmiot z Ukrainy – spółka Kernel, notowana od 2007 r. Złożyła ona wniosek o zgodę nadzoru finansowego na wycofanie akcji z obrotu. Propozycja spotkała się jednak ze sprzeciwem części akcjonariuszy.

3. Dezinflacja i lepsze prognozy wzrostu gospodarczego

Uwagę inwestorów – obok informacji ze spółek – zwracały też w I półroczu doniesienia makroekonomiczne, wskazujące na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce. W komentarzach ekonomicznych zagościło pojęcie „dezinflacja”, a obserwatorzy rynku coraz częściej prognozowali pierwsze obniżki stóp procentowych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu ceny w Polsce były o 11,5% wyższe niż przed rokiem (rekord to 18,4% r/r z lutego 2023 r.). Ekonomiści (m.in. Polski Instytut Ekonomiczny) sugerują, że jesienią wskaźnik inflacji może znaleźć się na poziomie poniżej 10%.

M.in. z tego powodu analitycy wskazują, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku może zdecydować się na pierwszą od V.2020 r. obniżkę stóp procentowych. Od 2021 r. trwał bowiem cykl 11 podwyżek.

Cięcie stóp procentowych w Polsce zasugerowała niedawno agencja ratingowa S&P, podnosząc jednocześnie prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2023 r. z 0,9% do 1,1%.

4. Nie ma hossy bez banków. Giełdowa prawda się sprawdziła

Wskaźnik WIG Banki, w skład którego wchodzi 13 banków z warszawskiego parkietu, wzrósł w okresie I-VI.2023 r. aż o 27%. To najlepsze potwierdzenie znanego twierdzenia, że hossa na GPW nie jest możliwa bez banków.

Warto również zwrócić uwagę na to, że to właśnie instytucje finansowe są tymi, których notowania rosną zwykle najszybciej po okresie niepewności na rynkach.

Co więcej, tym razem sektor bankowy potwierdził, że optymizm inwestorów nie był przedwczesny. Jak podaje Narodowy Bank Polski, w okresie I-V.2023 r. banki w Polsce zarobiły 16,9 mld zł, a więc 30% więcej r/r.

Jednocześnie na rynku nie pojawiły się żadne informacje, które stałyby się dla inwestorów pretekstem do wyprzedaży akcji banków. Nie był nim nawet czerwcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów. Po jego ogłoszeniu Związek Banków Polskich podał, że w okresie 2023-2025 banki będą musiały zawiązać dodatkowe rezerwy na poziomie 42 mld zł w związku z ryzykiem prawnym kredytów walutowych.

5. Wall Street w górę. To zasługa spółek technologicznych

Wzrostom głównych indeksów na GPW w I półroczu 2023 r. towarzyszyły bardzo dobre nastroje na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na Wall Street.

Najlepsze półrocze od 4 lat ma za sobą wskaźnik S&P500, który zyskał ok. 15%. Uwagę inwestorów zwracały też spółki technologiczne, windując wskaźnik Nasdaq o ok. 30%. Zdecydowanie wolniej rosły notowania dużych spółek – indeks Dow Jones wzrósł symbolicznie o 4%.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że tym razem hossa na amerykańskim rynku jest o tyle nietypowa, że ma miejsce równolegle z cyklem podwyżek stóp procentowych oraz w towarzystwie prognoz o możliwym spowolnieniu gospodarczym w USA.

Same wzrosty indeksów to zaś efekt przede wszystkim wyraźnego skoku notowań największych spółek technologicznych na rynku.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj