Pierwszy w historii raport zintegrowany Grupy TIM

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2018 rok po raz pierwszy w historii ma formę raportu zintegrowanego, co oznacza, że Grupa TIM po raz pierwszy na tak szeroką skalę raportuje dane niefinansowe.

Raport zintegrowany Grupy TIM został przygotowany według wytycznych międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative (GRI Standards).

– Zdecydowaliśmy się na jego stworzenie, mimo że Grupa nie podlegała jeszcze prawnemu obowiązkowi publikacji informacji niefinansowych za rok 2018 – podkreśla Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

To w dużej mierze efekt również pierwszego w historii TIM-u spotkania konsultacyjnego z interesariuszami, przeprowadzonego latem 2018 r. w formule sesji dialogowej, zgodnie z zasadami standardu AA1000SES. Jego przebieg potwierdził, że interesariusze są głęboko zainteresowani podejściem TIM-u do zasad odpowiedzialnego biznesu.

– W trakcie spotkania nasi partnerzy biznesowi i społeczni przekazali nam swoje rekomendacje dotyczące między innymi zakresu raportowanych informacji niefinansowych. Równolegle przeprowadziliśmy ankietę na temat naszego zaangażowania społecznego wśród ogółu pracowników – opowiada Barbara Matkowska-Włosek, dyrektor marketingu TIM SA.

W efekcie w raportowaniu niefinansowym za rok 2018 Grupa TIM skupiła się na następujących obszarach: jakość obsługi klientów i ich satysfakcja; przyjazne miejsce pracy; zatrudnienie, rozwój i edukacja pracowników; zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, zaangażowanie społeczne; wpływ na środowisko.

Zachęcamy do lektury raportu – można pobrać go z linku poniżej (plik w formacie PDF, 12 MB) lub ze strony zawierającej skonsolidowany raport roczny za rok 2018. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie co do jego zawartości.

drukuj
pdf
Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM za 2018 rok
12 MB