Podatek bankowy. Jeszcze go nie ma, a już uderza w posiadaczy akcji banków. Sprawdź dlaczego

Nie tylko perspektywa nowej ustawy o pomocy dla posiadaczy kredytów we frankach, ale również obawy o wprowadzenie podatku bankowego psują nastroje wśród akcjonariuszy banków. Dlaczego?

Wystarczyły trzy miesiące, by wartość indeksu gromadzącego banki notowane na GPW zmniejszyła się o jedną piątą. Wskaźnik WIG-Banki spada tak szybko, bo inwestorzy nie chcą trzymać akcji banków. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” tłumaczymy, że dzieje się tak nie tylko ze względu na obawy o skutki rządowej pomocy dla „frankowiczów”. O tym projekcie pisaliśmy tutaj.

Podatek bankowy może zabrać jedną trzecią zysków
W trwającej obecnie kampanii wyborczej mocno eksponowany jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości, by banki płaciły nowy podatek. PiS zapowiada, że – jeżeli dojdzie do władzy – banki zostaną zobowiązane do corocznego odprowadzania do budżetu państwa sumy w wysokości 0,39% aktywów.

Wyjaśnijmy, do czego się to sprowadza. W dużym uproszczeniu aktywa banku to m.in. wartość udzielonych kredytów, na których bank zarabia pieniądze z tytułu odsetek. W sumie wartość aktywów całego sektora bankowego w Polsce na koniec ubiegłego roku wyniosła około 1,5 bln zł.

Tabela_1_27_07

Jeżeli więc przyjmiemy, że banki miałby odprowadzić od tej sumy podatek w wysokości 0,39%, to okaże się, że powstaje z tego kwota równa prawie 6 mld zł. Idąc krok dalej, ta suma to mniej więcej 1/3 tego, co banki zarabiają rocznie. W tej sytuacji niepokój posiadaczy akcji banków nie może dziwić, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że im większe aktywa, tym większy podatek do zapłacenia. Inaczej mówiąc, inwestorzy mogą obawiać się o to, że udzielanie kredytów stanie się mniej opłacalne.

Idąc dalej tym tropem, można sprawdzić, jak dużą część zysków banków notowanych na giełdzie mógłby stanowić podatek, jeżeli doszłoby do jego wprowadzenia. Okazuje się, że co prawda w skali całego sektora sięgnąłby on jednej trzeciej zysków, ale w niektórych przypadkach byłoby to 75% albo nawet ponad 100% zysku.

Kliknij, aby powiększyć

Powyższe dwie tabele wystarczą, by zrozumieć, dlaczego na giełdzie trwa wyprzedaż akcji banków. Również analitycy DM BOŚ w ostatniej rekomendacji w przypadku aż 8 banków zalecili inwestorom sprzedaż ich akcji.

Niższe zyski to nie wszystko
Analitycy wskazują również na to, że zakładając scenariusz wprowadzenia podatku bankowego, posiadacze akcji banków będą musieli liczyć się nie tylko z ich niższymi zyskami, co będzie wpływać negatywnie na kurs akcji, ale również brakiem dywidend. Banki mogą bowiem wstrzymywać się z podziałem zysków między akcjonariuszy, bo będą widziały konieczność zatrzymania ich, by wzmacniać kapitały własne.

To dodatkowy problem dla akcjonariuszy, którzy w ostatnich latach i tak musieli się liczyć z niższymi bądź „zerowymi” dywidendami z banków. Działo się tak m.in. z powodu zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, która wskazywała, że banki nie powinny wypłacać dywidend. Dotyczyło to głównie tych instytucji, które w okresie boomu udzielały najwięcej kredytów we frankach szwajcarskich.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj