Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia przez TIM SA udziałów w spółce z siedzibą w Rumunii

(Emitent – PAP – poniedziałek, 7 stycznia 08:41)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 07.01.2008r podpisany został przez TIM SA list intencyjny w sprawie nabycia przez TIM SA udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Rumunii.

Przedmiotem działalności Spółki, o której mowa powyżej jest sprzedaż hurtowa materiałów elektrotechnicznych. Przedmiotowa Spółka funkcjonuje w branży elektroenergetycznej od 1994 roku. Siedziba Spółki znajduje się na terenie Rumunii, gdzie oprócz centrali jest 5 oddziałów handlowych Spółki.

W roku 2006 Spółka, o której mowa powyżej, osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 43.550 tys PLN oraz zysk netto w wysokości 1.915 tys PLN . Planowane na rok 2007 przychody ze sprzedaży to ok. 50 mln PLN, planowany na rok 2007 zysk netto to ok. 2.200 tys PLN.

List intencyjny, o którym mowa powyżej, nie stanowi znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Ministrów Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zarząd Spółki TIM SA podaje fakt podpisania ww. listu intencyjnego do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalne duże znaczenie nabycia udziałów w Spółce, o której mowa powyżej, dla przyszłych przychodów TIM SA , co w konsekwencji może mieć wpływ na kurs akcji TIM SA .

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Raport bieżący nr 2/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-07 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2008-01-07 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. handlu

drukuj