Podsumowanie 2022 r. na GPW. Dlaczego będzie on pamiętny dla inwestorów?

Tylko nieliczni akcjonariusze obecni na warszawskiej giełdzie zaliczą mijający rok do udanych. W obliczu rekordowej inflacji i perspektywy spowolnienia gospodarczego jedną z najzyskowniejszych strategii okazało się trzymanie dolarów.

Indeksy WIG20, WIG i mWIG40 ze stratami wahającymi się w okolicach 20%. Małe spółki z sWIG80 po spadku o ponad 10% – to obraz głównego rynku na GPW na kilka dni przed ostatnią sesją 2022 r.

Rok 2022 trudno będzie zaliczyć do udanych zarówno inwestorom, jak i spółkom. Część z nich musiała wstrzymać się z ofertami publicznymi, a ponad 20 zniknęło z warszawskiego parkietu.

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy pięć czynników, które wpłynęły na GPW i nastroje inwestorów w 2022 r.

1. Wojna w Ukrainie. Największe spadki od początku pandemii

Rosyjska inwazja na Ukrainę 23 lutego spowodowała, że inwestorzy w panice rzucili się do wyprzedawania akcji. W pierwszych dniach wojny – ze względu na sąsiedztwo z Ukrainą – to właśnie spółki z GPW były jednymi z tych, które w Europie spadły najmocniej.

Tylko podczas pierwszej sesji po wybuchu wojny indeksy WIG20 i WIG straciły po 11%. Była to największa, jednodniowa wyprzedaż akcji na GPW od czasu wybuchu pandemii w marcu 2020 r. Rosyjska agresja przeciw Ukrainie definitywnie zakończyła hossę na warszawskiej giełdzie.

Indeksy WIG20 i WIG w ciągu ostatnich 3 lat

Źródło: Stooq.pl

Gdy pierwsze emocje opadły, inwestorzy szybko zwrócili uwagę na notowania surowców oraz spółek zajmujących się ich produkcją i dystrybucją. Było to spowodowane zagrożeniem wstrzymania dostaw, przede wszystkim węgla z Rosji i stali z Ukrainy.

Dynamiczny skok cen surowców energetycznych to główny powód wzrostu kursów akcji np. Jastrzębskiej Spółki Węglowej o ok. +60% r/r, choć w marcu był on nawet ponad 2-krotnie wyższy niż przed wybuchem wojny. Podobne zawirowania można było też zaobserwować w notowaniach Bogdanki.

Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty kursów akcji mogły też cieszyć posiadaczy akcji producentów stali, jednak w tym przypadku ceny szybko wróciły do poziomów z początku 2022 r.

2. Rekordowa inflacja i stopy procentowe. Mocne spadki banków

Posiadacze akcji banków nie zaliczą 2022 r. do udanych. Wpływ na nich miał nie tylko wybuch wojny w Ukrainie. Również dynamiczny wzrost inflacji do poziomu najwyższego od ponad 20 lat (rekord to na razie 17,9% r/r w październiku) w połączeniu z podwyżkami stóp procentowych spowodował, że rynek bankowy wyhamował, a notowania instytucji finansowych poszły wyraźnie w dół.

Inwestorzy z akcjami banków w portfelach musieli również zmierzyć się z zaskakującą informacją o wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych w Polsce. Na mocy tego przepisu posiadacze kredytów hipotecznych mogą odroczyć spłatę nawet 8 rat do końca 2023 r., nie spłacając ani części kapitałowej, ani odsetkowej. Banki oszacowały koszt wakacji kredytowych nawet na 18,6 mld zł. Ich rekordowe straty zostały zaraportowane już w 3.kw. 

Indeks WIG Banki kończy 2022 r. ze stratą ok. 30%. Mogło być gorzej, bo jeszcze pod koniec 3.kw. przekraczała ona 50%. Jednocześnie część banków podzieliła się z inwestorami zyskami za 2021 r. – dywidendy dostali akcjonariusze m.in. PKO BP i Pekao.

3. Brak debiutów na GPW. Spółki czekają na lepsze czasy

Warszawska giełda kończy 2022 r. z 8 nowymi spółkami na rynku głównym. Jednak warto zauważyć, że wszystkie debiuty na dużym parkiecie polegały na przeniesieniu notowań spółek z rynku NewConnect.

Żadna spółka nie zorganizowała oferty publicznej, by wejść bezpośrednio na rynek główny, a tylko jedna przy okazji przeprowadzki z NewConnect zdecydowała się dodatkowo na emisję nowych akcji. To pierwszy tak słaby rok w historii GPW.

Więcej firm opuściło za to stołeczny parkiet. Według stanu na koniec listopada było to 21 podmiotów. Wyjścia z GPW były wynikiem nie tylko wezwań do sprzedaży akcji, ogłaszanych przez inwestorów, ale również fuzji, przejęć i upadłości.

Więcej na temat spółek, które w 2022 r. opuściły GPW, pisaliśmy TUTAJ: https://www.timsa.pl/debiuty-gpw-w-2022-r-tak-slabo-nie-bylo-od-19-lat/

4. Ważne fuzje na GPW. I jeden głośny upadek

Skoro o fuzjach i przejęciach mowa, warto wspomnieć, że 2022 r. zostanie zapamiętany przez inwestorów jako czas, w którym doszło do największych w ostatnich latach fuzji spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Przejęcia zostały zrealizowane przez koncern PKN Orlen – po sfinalizowanym jeszcze w 2020 r. przejęciu spółki Energa, w tym roku do Grupy Orlen trafiły Lotos oraz PGNiG. W obu przypadkach przejmowane spółki zniknęły z GPW. Wciąż notowana jest Energa.

Mijający rok przypomniał również inwestorom o tym, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem nie tylko spadku wartości akcji, ale ich całkowitej utraty. Tego właśnie doświadczyli akcjonariusze Getin Noble Banku.

30 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował, że rozpoczyna przymusową restrukturyzację banku – w obliczu kłopotów tej instytucji finansowej miał to być jedyny sposób na ochronę depozytów klientów. Jednak ten krok pociągnął za sobą straty wśród inwestorów – akcje banku zostały bowiem umorzone, podobnie zresztą jak obligacje wyemitowane przez bank.

5. Stopy procentowe w USA najwyższe od 15 lat. Mocny dolar

Jedną z najlepszych inwestycji w 2022 r. okazało się trzymanie dolarów. Amerykańska waluta kończy rok mocniejsza o ok. 10% wobec złotego. Na przełomie 2. i 3. kw. cena dolara przekroczyła nawet 5 zł. To ok. 25% więcej niż na początku roku.

Amerykańska waluta to tegoroczny zwycięzca na rynku walutowym. Do tak wyraźnego umocnienia przyczyniła się nie tylko rynkowa niepewność po wybuchu wojny w Ukrainie. Duże znaczenie miała też seria podwyżek stóp procentowych, rozpoczęta przez bank centralny USA. Od początku roku komitet FOMC podniósł stopy procentowe aż 6 razy do przedziału 4,25-4,50%. To najwyższy poziom od 15 lat.

Podwyżki oprocentowania kredytów w USA to reakcja na dynamiczny wzrost cen za oceanem – w tym roku Amerykanie doświadczyli inflacji konsumenckiej w wysokości prawie 8%. To najwyższy odczyt od 40 lat.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj