Polski Dom Maklerski: zysk netto Grupy TIM po I kw. 2018 r. znacznie przekroczył nasze ostrożne prognozy

Polski Dom Maklerski w raporcie z 25.05.2018 r. komentuje wyniki finansowe, jakie Grupa Kapitałowa TIM osiągnęła w I kw. 2018 r., pisząc m.in. o „rozsądnej polityce kosztowej” oraz wysokich przepływach z działalności operacyjnej, które „dodatkowo potwierdzają dobrą kondycje Grupy”. PDM konkluduje: „Konsekwentnie podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do TIM-u i przekonanie o atrakcyjności jego wyceny”.

Jak zauważa analityk akcji Emil Popławski: „Aktualna wycena rynkowa w naszej opinii nadal nie odzwierciedla wartości godziwej papierów dystrybutora. 0.25 EV/S ’18 i 1.2 P/BV ’18 implikują ciągle duży potencjał wzrostu wyceny TIM-u”.

PDM podtrzymuje dotychczasową rekomendację „kupuj”, wskazując 14,86 zł jako cenę docelową.

Cały raport można pobrać stąd.

drukuj