Powołanie członka Rady Nadzorczej TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 27 stycznia 14:09)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.01.2007r członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Radosława Koelnera, w załączeniu, podaje do publicznej wiadomości wymagane przepisami prawa informacje dotyczące Pana Radosława Koelnera.

Radosław Koelner [RTF]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 7/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-01-27 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-01-27 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj