Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2018-06-14

Raport bieżący nr

23/2018

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołało w dniu 13 czerwca 2018 roku Pana Grzegorz Dzika oraz Pana Leszka Mierzwę na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

Według oświadczeń złożonych Spółce :
– Pan Grzegorz Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Grzegorz Dzik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
– Pan Leszek Mierzwa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Leszek Mierzwa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Panów Grzegorza Dzika oraz Leszka Mierzwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-06-14, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-06-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Grzegorz Dzik - życiorys zawodowy
83 KB
pdf
Leszek Mierzwa - życiorys zawodowy
96 KB