Powołanie osób nadzorujących

(Emitent – PAP – wtorek, 12 czerwca 01:50)

Działając w związku z powołaniem członków Rady Nadzorczej TIM SA na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, w dniu 11.06.2007r, Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż od dnia 11.06.2007r w skład Rady Nadzorczej TIM SA wchodzą następujące osoby:

Krzysztof Wieczorkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA,

Grzegorz Dzik – Członek Rady Nadzorczej TIM SA,

Radosław Koelner – Członek Rady Nadzorczej TIM SA,

Andrzej Kusz – Członek Rady Nadzorczej TIM SA,

Marek Świętoń – Członek Rady Nadzorczej TIM SA.

W załączeniu Zarząd TIM SA przedstawia szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej TIM SA.

 

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej TIM SA [DOC]

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 41/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-12 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-06-12 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj