Powołanie osób zarządzających

(Emitent – PAP – wtorek, 12 czerwca 02:27)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu TIM SA, Rada Nadzorcza TIM SA na posiedzeniu w dniu 11.06.2007r, powołała na trzyletnią kadencję Zarząd TIM SA w następującym składzie:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu,

Mirosław Nowakowski – Członek Zarządu,

Artur Piekarczyk – Członek Zarządu.

W załączeniu Zarząd TIM SA przedkłada, wymagane przepisami prawa informacje, dotyczące Członków Zarządu TIM SA.

 

Informacje dotyczące Członków Zarządu TIM SA [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 42/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-12 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-06-12 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj