Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.

Data sporządzenia

2020-06-29

Raport bieżący nr

17/2020

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TIM S.A. powołało w dniu 29 czerwca 2020 roku Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2019 rok.
Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.
W załączeniu TIM S.A. przedstawia informacje dotyczące Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego – opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-06-29, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-06-29, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
CV - Krzysztof Wieczorkowski
114 KB