Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2017-06-23

Raport bieżący nr

27/2017

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TIM S.A. powołało w dniu 22 czerwca 2017 roku Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2019.

W załączeniu Zarząd TIM SA przedstawia szczegółowe informacje dotyczące Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego _opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-06-23, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-06-23, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Krzysztof_Wieczorkowski_CV
218 KB