Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 15 listopada 19:44)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, w załączeniu, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które zwołane zostało na dzień 24.11.2006r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 43/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-15 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-11-15 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj