Projekty uchwał na WZA TIM SA , które odbędzie się w dniu 11.06.2007r.

(Emitent – PAP – sobota, 2 czerwca 19:12)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przedkłada projekty uchwał na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 11.06.2007r, o godzinie 10.00, w siedzibie TIM SA we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a.

Projekty uchwał na WZA TIM SA 11-06-2007 r. [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 37/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-02 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2007-06-02 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj