Projekty uchwał na WZA TIM SA, które odbedzie się w dniu 24.06.2006r.

(Emitent – PAP – czwartek, 15 czerwca 16:35)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym ,w załączeniu, przestawia projekty uchwał na WZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 24.06.2006r, o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardziekiej 8a.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 19/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-15 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-15 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj