Projekty uchwał NWZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 07.04.2008r.

(Emitent – PAP – piątek, 28 marca 19:15)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu przedkłada do publicznej wiadomości projekty uchwał NWZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 07.04.2008r.

 

Projekty uchwał NWZA TIM SA 07 04 2008r. [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 9/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-28 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2008-03-28 Miroslaw Nowakowski Wiceprezes Zarzadu ds Logistyki

drukuj