Projekty uchwał NWZA TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 17 stycznia 19:32)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 26.01.2007r , o godzinie 10.00 w siedzibie TIM SA we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 2/2007

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-01-17 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-01-17 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj