Propozycja korekty prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2005

(Emitent – PAP – środa, 21 września 09:51)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż po przeanalizowaniu bardzo dobrych wyników finansowych TIM SA za VIII miesięcy 2005r oraz sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa, Zarząd TIM SA wystąpił do Rady Nadzorczej TIM SA z wnioskiem o zatwierdzenie uchwalonej przez Zarząd w dniu 20.09.2005r korekty prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2005, podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2005 z dnia 19.04.2005r. Uchwalona przez Zarząd korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2005, przedstawia się następująco: Przychody ze sprzedaży towarów i usług -250 mln PLN, (dotychczasowa prognoza 250 mln PLN) Zysk z działalności operacyjnej – 21.400 PLN, (dotychczasowa prognoza 18.350 PLN) Zysk netto – 15 mln PLN, ( dotychczasowa prognoza 13 mln PLN) Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż posiedzenie Rady Nadzorczej TIM SA na którym rozpatrzony zostanie ww. wniosek Zarządu Spółki zwołane zostało na dzień 24.09.2005r.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 29 RO – prognoza

Raport bieżący nr 25/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-09-21 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj