Przegląd opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej TIM

Data sporządzenia

2019-09-27

Raport bieżący nr

29/2019

 

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 27.09.2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej TIM. Przegląd będzie obejmował wybór optymalnego wariantu realizacji długoterminowego celu Grupy Kapitałowej TIM, którym jest wzrost wartości dla akcjonariuszy. Na obecnym etapie przeglądu różne opcje będą rozważane przez Zarząd w tym m.in.: zawarcie aliansu strategicznego, pozyskanie znaczącego inwestora, dokonanie innej transakcji, jak również nie podjęcie żadnych działań.
W najbliższym czasie Zarząd TIM S.A. planuje zawrzeć umowy z doradcami zewnętrznymi, którzy wesprą Zarząd w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych.
Na chwilę obecną żadne działania związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy jakiekolwiek działania zostaną podjęte w przyszłości.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-09-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-09-27, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj