Przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM SA

Data sporządzenia

2018-03-22

Raport bieżący nr

5/2018

 

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 22.03.2018r podjął decyzję o przeglądzie opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM SA. Przegląd będzie obejmować m.in. wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju spółek, poszukiwanie nowego inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie innej transakcji, jak również nie podjęcie żadnych działań. Na chwilę obecną żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy jakiekolwiek decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-03-22, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-03-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj