Przyjęcie strategii TIM S.A. na kolejne lata

Data sporządzenia

2022-05-18

Raport bieżący nr

11/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”TIM S.A.”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 18 maja 2022 roku Zarząd TIM S.A. przyjął nową strategię TIM S.A. na kolejne lata _”Strategia”_. Przyjęte założenia i cele Strategii zawarte są w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Głównym celem Strategii jest dalszy rozwój platformy e-commerce B2B ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby i oczekiwania profesjonalistów z branży elektrotechnicznej oraz osiągnięcie do 2026 roku rocznych przychodów Spółki na poziomie co najmniej 3 mld zł i EBITDA nie niższej niż 250 mld zł.
Spółka informuje jednocześnie, że przyjęte cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w kolejnych latach.
Przyjęta Strategia będzie podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd TIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-05-18, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-05-18, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Strategia TIM 2022+
8 MB