Raport kwartalny Q 2/2007

(Emitent – PAP – środa, 25 lipca 09:20)

Raport kwartalny Q 2/2007 [DOC]

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik       Opis

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik     Opis

 

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-25 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-07-25 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj