Raport kwartalny Q 2/2008

Raport kwartalny Q 2/2008 [RTF]

Komentarz do SQ II/2008 [RTF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-07-22 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-07-22 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj