Raport półroczny P 2008

(Emitent – PAP – wtorek, 23 września 21:33)Raport półroczny P 2008 [PDF]

Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego 2008 [RTF]

Raport z przeglądu sprawozdania śródrocznego [PDF]

Oświadczenie [PDF]

Oświadczenie [PDF]

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-09-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-09-23 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki
2008-09-23 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-09-23 Mariola Połetek Prokurent/Dyrektor ds. Finansowych/ Główna Księgowa

drukuj