Raport roczny

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. [PDF]

Sprawozdanie finansowe TIM SA sporządzone na dzień 31.12.2017 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM zawierające sprawozdanie z działalności TIM SA w 2017 r. [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2018-04-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-04-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-04-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2018-04-11, Anna Palczewska – Główny Księgowy
2018-04-11, Anna Pochroń – Z-ca Głównego Księgowego

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Jednostkowy raport roczny za rok 2017
5 MB