Raport roczny

Sprawozdanie finansowe TIM SA sporządzone na dzień 31.12.2018 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2018 r., zawierające Sprawozdanie z działalności TIM SA za 2018 rok [PDF]

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. [PDF]

Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM SA w sprawie oceny sprawozdań sporządzonych za 2018 rok [PDF]

Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM SA w sprawie Komitetu Audytu [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2019-04-10, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-04-10, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2019-04-10, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2019-04-10, Kamila Kozub – Główny Księgowy

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Jednostkowy raport roczny za rok 2018
5 MB