Raport roczny spółki giełdowej. Na co zwrócić uwagę?

Szczególnie początkujący inwestorzy mogą czuć niechęć do lektury rocznych sprawozdań prezentowanych przez spółki notowane na GPW. Warto jednak odrobić tę lekcję: przede wszystkim po to, żeby zrozumieć istotę działalności firmy oraz samodzielnie ocenić, czy budzi ona na tyle zaufania, aby zainwestować w jej akcje. 

Na warszawskiej giełdzie trwa właśnie sezon wyników, podczas którego spółki dzielą się efektami działalności w 2020 r. Raport roczny zawiera zwykle kilkadziesiąt lub nawet ponad sto stron treści, w której na pierwszy rzut oka trudno się odnaleźć. 

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy, na jakie najważniejsze elementy warto zwrócić uwagę w raporcie rocznym.

Raport roczny spółki. Gdzie jest publikowany?

Każda spółka notowana na GPW ma obowiązek publikowania wyników po zakończeniu roku. To zbiór informacji o tym, jak radziła sobie w danym okresie, zweryfikowanych przez biegłego rewidenta. 

Spółka z wyprzedzeniem informuje o terminach publikacji raportów okresowych (w tym raportu rocznego) – tę datę można znaleźć na jej stronie internetowej w zakładce poświęconej relacjom inwestorskim. W dniu publikacji również na stronie internetowej firmy powinien pojawić się raport roczny. Jest on również przekazywany do systemu ESPI. Zwykle spółka publikuje też informację prasową oraz organizuje spotkania dla inwestorów, analityków i mediów.

Sam raport roczny może zostać opublikowany jako:

  • jednostkowy – gdy raportuje pojedyncza spółka,
  • skonsolidowany – gdy dotyczy wyników całej grupy.

W każdym przypadku będzie jednak zawierał dwa istotne elementy: po pierwsze: sprawozdanie finansowe za miniony rok; po drugie: sprawozdanie z działalności zarządu.

Co jest najważniejsze w raporcie rocznym spółki?

Celem lektury raportu nie powinna być wyłącznie analiza prezentowanych w nim liczb, ale przede wszystkim zrozumienie istoty działalności firmy, tego jak poradziła sobie w trudnym okresie pandemii oraz jaki ma pomysł na rozwój biznesu.

W tym kontekście warto zacząć lekturę raportu rocznego od jego części opisowej. To przede wszystkim:

  • List prezesa – dla wielu doświadczonych inwestorów to nieodłączna część każdego raportu rocznego. Daje ogólny ogląd sytuacji rynkowej, spraw istotnych dla zarządu firmy oraz pozwala ocenić wiarygodność spółki.
  • Opis działalności spółki w minionym roku – warto szukać informacji np.  o nowych produktach, usługach, ich przyjęciu przez rynek, nowych kierunkach eksportowych.
  • Zdarzenia istotne dla spółki – ważne są wszelkie informacje dotyczące np. nowych umów, patentów, przejęć.
  • Realizacja prognoz finansowych – jeżeli spółka publikuje prognozy finansowe, w raporcie rocznym powinno znaleźć się odniesienie do ich realizacji wraz z uzasadnieniem.
  • Polityka dywidendowa – to szczególnie istotny punkt dla inwestorów, którzy liczą na udział w zysku lub myślą o długoterminowej inwestycji, by regularnie korzystać z dywidend.

Sprawozdanie finansowe spółki. To co najważniejsze

Dopiero po lekturze części opisowej i zrozumieniu, w którym miejscu jest spółka w swoim rozwoju, warto zabrać się za dane finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat). Dane mogą sprawiać wrażenie trudnych do przebrnięcia. Jeżeli więc nie czujesz się ekspertem, warto zwrócić uwagę na te, które pokazują sytuację firmy w możliwie najbardziej czytelny sposób. Oto nasze propozycje:

  • Przepływy pieniężne – ten fragment sprawozdania dość czytelnie pokazuje, co dzieje się z gotówką w firmie. W tabeli można znaleźć odpowiedzi na pytania, czy firma zachowuje płynność finansową, jak radzi sobie ze spłatą zobowiązań, czy podstawowa działalność się opłaca, co z finansowaniem inwestycji i wreszcie – czy w efekcie na kontach firmy zostaje wolna gotówka.
  • Przychody/Zyski/Straty – gdy już informacje o przepływach upewnią inwestora o tym, w jakiej kondycji jest spółka, można sprawdzić, ile zarobiła w danym roku. Zysk (lub strata) netto pokazuje, ile firma ostatecznie zarobiła w danym okresie po uwzględnieniu wszystkich zdarzeń, kosztów, podatków itd. Można powiedzieć, że to zysk „na rękę”. Niezwykle istotny jest jednak zysk (lub strata) operacyjny, który pozwala ocenić, jak spółka poradziła sobie w zakresie podstawowej działalności – pozytywny oczywiście jest wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do poprzedniego okresu.
  • Kapitał własny/dług – te dwie pozycje w bilansie pozwalają ocenić, czy spółka nie jest nadmiernie zadłużona. Najprostszy sposób to porównanie jej zobowiązań długoterminowych do kapitałów własnych.

Przy okazji publikacji raportów rocznych interesujących nas spółek warto śledzić również wypowiedzi ich przedstawicieli ze spotkań z analitykami. Warto również brać udział np. w telekonferencjach dla inwestorów, by zdobyć możliwie najszerszą wiedzę na temat perspektyw spółki i rynku, na którym działa.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj