Raport roczny za rok 2019 – skonsolidowany

drukuj