Raporty roczne spółek z WIG20. Zobacz, kto najbardziej poprawił wyniki

O prawie 90% więcej zarobiły w 2017 r. spółki notowane w indeksie WIG20 w porównaniu do 2016 r. To efekt sprzyjającej sytuacji rynkowej, która w przypadku większości firm przełożyła się na poprawę wyników.

Prawie 34,3 mld zł – tyle w 2017 r. wyniósł łączny zysk netto wszystkich spółek notowanych w najważniejszym indeksie warszawskiej giełdy WIG20. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy, które przedsiębiorstwa zaliczą miniony rok do udanych, a które muszą jeszcze popracować nad poprawą wyników.

Tylko dwie spółki z WIG20 zaliczyły stratę w 2017 r.

Posiadacze akcji spółek notowanych na stołecznym parkiecie mają za sobą kolejny sezon publikacji raportów rocznych. Tym razem był on bardzo udany, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na największe podmioty na GPW. Łączny wynik netto spółek z WIG20 na poziomie ponad 34 mld zł jest o 87% wyższy wobec ich osiągnięć z 2016 r.

W całym 2017 r. tylko dwie firmy z grona „blue chipów” odnotowały stratę netto – to spółka handlowa Eurocash oraz operator telekomunikacyjny Orange Polska. Różnica między nimi polega na tym, że o ile Orange Polska znacznie poprawiła wyniki, to w przypadku Eurocash uległy one pogorszeniu.

Poniżej prezentujemy zestawienie wyników netto spółek notowanych w indeksie WIG20.

JSW poprawiła wynik o tysiące procent

Na szczególną uwagę inwestorów zasługuje Jastrzębska Spółka Węglowa. Jeszcze w 2016 r. kopalnia mogła pochwalić się bardzo skromnym zyskiem netto w wysokości 6,7 mln zł. Można powiedzieć, że i tak był to sukces po okresie strat z 2015 r. – wówczas przekroczyły one 3,2 mld zł.

Jednak dopiero 2017 r. przyniósł JSW wyraźną poprawę wyników i zysk netto na poziomie ponad 2,5 mld zł. Gdybyśmy porównali procentową dynamikę zmian wyników spółek r/r, to JSW z rezultatem ponad 37 tys.% będzie w tym zakresie bezkonkurencyjna. Tak wyraźną zmianę wyników JSW analitycy tłumaczą dobrą sytuacją na rynku surowców, w tym wyraźnym skokiem cen węgla.

CCC to kolejna spółka, o której było głośno w 2017 r. Rozwój obuwniczego giganta, m.in. na rynkach zagranicznych, przynosi konkretne efekty inwestorom – kurs akcji spółki jest o ponad 20% wyżej niż przed rokiem.

Państwowe spółki zarobiły miliardy złotych

Jeżeli spojrzymy na nominalną wartość tego, co zarobiły spółki z WIG20 w 2017 r., to okaże się, że równych sobie nie miał korzystający ze sprzyjającej sytuacji rynkowej paliwowy potentat PKN Orlen. Żadna inna spółka nie zbliżyła się do wyniku netto w wysokości 6,6 mld zł – dla samego PKN Orlen oznacza to wzrost o 1/4 wobec 2016 r.

W tej sytuacji nie powinna dziwić propozycja wypłaty inwestorom rekordowej dywidendy ze spółki – posiadacze akcji dostaną po 3 zł na każdą posiadaną akcję. Wypłata udziałów z zysku ma nastąpić 3 sierpnia. Środki dostaną inwestorzy, którzy będą posiadać akcje PKN Orlen 20 lipca, bo wtedy przypada tzw. dzień dywidendy.

Wśród gigantów z udziałami Skarbu Państwa bardzo dobrze poradził też sobie bank PKO BP. Pomimo rekordowo niskich stóp procentowych w Polsce oraz nowych obciążeń dla sektora bankowego (np. podatek bankowy) PKO BP wypracował w 2017 r. 3,1 mld zł zysku netto.

Po drugiej stronie zestawienia wyników blue chipów za 2017 r. znalazł się operator Orange Polska ze stratą netto w wysokości 60 mln zł. Warto jednak pamiętać, że wynik jest i tak niezły w porównaniu do straty Orange Polska za 2016 r. – wtedy przekroczyła 1,7 mld zł.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj