Regulamin odkupu akcji własnych TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-11-22

Raport bieżący nr

35/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A.” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu 22 listopada 2022 roku Zarząd TIM S.A. działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku na mocy Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez TIM S.A. akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego_funduszu_ przeznaczonego na nabywanie akcji własnych, przyjął Regulamin odkupu akcji własnych TIM S.A. określający szczegółowe warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych, w treści załączonej do niniejszego raportu.

Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., w dniu 28 czerwca 2022 roku przekazana została do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-11-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-11-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
TIM - Regulamin odkupu akcji własnych, 22.11.2022
224 KB