Rejestracja zmiany siedziby TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 6 maja 22:39)

Zarząd TIM SA niniejszym informuje, iz w dniu 05.05.2008r Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, działając na wniosek Spółki, wydał postanowienie na mocy którego zmieniona została siedziba TIM SA. Dotychczasowa siedziba Spółki znajdowała się we Wrocławiu. Po zmianie, o której mowa powyżej, siedziba TIM SA znajduje się w mieście Siechnice.

Aktualny adres TIM SA jest następujący:

TIM SA

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24

55-011 Siechnice.

Ponadto, na mocy ww. postanowienia, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej zarejestrował pozostałe zmiany Statutu Spółki uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, które odbyło się w dniu 07.04.2008r.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 14/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-06 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki
2008-05-06 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj