Rekomendacja Domu Analiz SII: TIM – kupuj

Cena docelowa (12-miesięczna) akcji TIM SA: 11,50 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 35,3%. Do tego ponad 910 mln zł przychodów i 23,7 mln zł zysku ze sprzedaży Grupy TIM w 2019 r. To tylko niektóre elementy ponad 35-stronicowej rekomendacji Domu Analiz SII dla akcji TIM SA.

„Zakładamy, że 2018 rok był tylko preludium do tego, co Grupa jest w stanie pokazać w kolejnych latach. W naszych prognozach oczekujemy dalszej poprawy zarówno przychodów, jak i realizowanych marż” – piszą analitycy Domu Analiz SII. Prognozują oni, że przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM w 2021 r. przekroczą 1 mld zł, osiągając poziom 1095,2 mln zł.

Pobierz cały dokument >>

Zobacz też pozostałe analizy, opinie, komentarze i rekomendacje na temat TIM-u oraz Grupy Kapitałowej TIM >>

drukuj