Rekord miesięcznej sprzedaży online i 100 mln zł po raz piąty – lipiec 2021 r. w TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że w lipcu 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły niemal 106 mln zł (+22,7% r/r), czyniąc ten miesiąc trzecim najlepszym w historii TIM-u.

Po siedmiu miesiącach 2021 r. przychody ze sprzedaży TIM-u przekroczyły 680,4 mln zł i są o 30,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów pobiły w lipcu 2021 r. miesięczny rekord wszech czasów (77,7 mln zł, +30,6% r/r).

– W przekroczeniu, już piąty miesiąc z rzędu, bariery 100 milionów złotych nie przeszkodziła nam nawet mniejsza niż przed rokiem liczba dni roboczych w lipcu (22 vs 23). Przełożyła się ona, podobnie jak okres wakacyjny, na niższą dynamikę wzrostu miesięcznej sprzedaży rok do roku, jednak bardzo cieszy mnie struktura asortymentowa sprzedaży za miniony miesiąc i wyższy niż w czerwcu udział w niej produktów wysokomarżowych. Wzrósł także – do ponad 73% – udział sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Zobacz raport bieżący nr 24/2021 >>

drukuj