Rekord wszech czasów obrotów TIM SA

60,05 mln zł wyniosły według wstępnych danych przychody TIM SA ze sprzedaży w listopadzie 2016 r. To o 19,9% więcej niż w listopadzie 2015 r. Jeszcze nigdy w niemal 30-letniej historii firmy miesięcznie obroty nie przekroczyły 60 mln zł. Tymczasem produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2016 r. była niższa o 12,8% niż rok wcześniej.

Ponad 2/3 listopadowych przychodów (40,6 mln zł) TIM SA pochodziło ze sprzedaży online. Obroty z kanału e-commerce były tym samym wyższe o 12,7% w stosunku do listopada 2015 r.

Natomiast ze wstępnych danych, opublikowanych 19 grudnia 2016 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie 2016 r. niższa o 12,8% niż przed rokiem i o 5,4% wyższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 13,2% niż w listopadzie 2015 r. i o 6,7% wyższym w porównaniu z październikiem 2016 r.

Po 11 miesiącach 2016 r. ogół przychodów TIM SA ze sprzedaży wyniósł niemal 566 mln zł wobec 488,5 mln zł rok wcześniej, zaś obroty ze sprzedaży w internecie – 396,6 mln zł (wzrost o 21,7% w stosunku analogicznego okresu roku 2015). Tymczasem produkcja budowlano-montażowa w Polsce w okresie styczeń-listopad 2016 r. zanotowała spadek o 15,3% w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.

– Kolejny miesiąc utwierdza nas w przekonaniu, że w Polsce możliwy jest sukces w dystrybucji artykułów elektrotechnicznych przy dominującym udziale kanału online, na dodatek w oderwaniu od dekoniunktury w branży budowlanej – podsumowuje Artur Piekarczyk, członek Zarządu i dyrektor ds. handlu TIM SA. – W listopadzie 2016 r. osiągnęliśmy bardzo ambitny cel – 60 mln złotych miesięcznych obrotów, i to w miesiącu, w którym z racji dwóch świąt (1 i 11 listopada) było mniej dni roboczych niż zwykle. Dziękuję naszym klientom za zaufanie, a wszystkim pracownikom – nie tylko za zaufanie, jakim obdarzyli Zarząd i decyzję o zmianie modelu biznesowego TIM-u, ale przede wszystkim za ogromne zaangażowanie we wdrażanie tej zmiany oraz w pracę w nowym TIM-ie – dodaje Artur Piekarczyk.

Zobacz raport bieżący nr 53/2016 >>

drukuj