Rekordowe otwarcie II kwartału w TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w kwietniu 2018 r. niemal 58,87 mln zł. Oznacza to wzrost aż o 27,3% w stosunku do kwietnia 2017 r. Jeszcze wyższą dynamikę (28,1%) zanotowały przychody z kanału e-commerce.

Obroty ze sprzedaży online wyniosły w kwietniu 2018 r. 42,36 mln zł. Skumulowane przychody ze sprzedaży od stycznia do kwietnia 2018 r. osiągnęły poziom prawie 235,6 mln zł, tj. o 21,6% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Kanał e-commerce przyniósł w tym czasie 166,23 mln zł (wzrost o 19,4% r/r).

– W tym roku świętowaliśmy już najlepszy styczeń, luty i marzec w całej trzydziestoletniej historii spółki. Nie inaczej jest z kwietniem – tak dobrego otwarcia drugiego kwartału jeszcze w TIM-ie nie mieliśmy – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. – Ktoś może powiedzieć, że ten trend staje się nieco monotonny, lecz mnie to cieszy. Widzę bowiem, jak wiele możemy jeszcze osiągnąć, udoskonalając nasz model działania. Dużą radością napawa mnie powrót wysokiej dynamiki w kanale e-commerce, która lekko przewyższa dynamikę ogółu przychodów. To oznacza, że napędzają nas nie tylko duże transakcje, związane z boomem na rynku inwestycji, lecz także coraz większa liczba zakupów od naszych stałych klientów – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący 12/2018 >>

drukuj