Rekordowe otwarcie II półrocza w TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w lipcu 2018 r. 66,53 mln zł i były o 25,7% wyższe od obrotów z analogicznego okresu 2017 r. Lipiec 2018 r. jest drugim najlepszym miesiącem w całej historii TIM-u, bardzo niewiele ustępując rekordowemu październikowi 2017 r. (66,86 mln zł).

Obroty TIM SA po siedmiu miesiącach 2018 r. osiągnęły poziom 423,58 mln zł – są wyższe o 20,1% od obrotów z okresu styczeń-lipiec 2017 r.

Przychody z kanału e-commerce wzrosły w lipcu 2018 r. o 22,6% r/r – do 47,19 mln zł. Po siedmiu miesiącach 2018 r. przekroczyły zaś 300 mln zł (301,75 mln zł, tj. +19,3% r/r).

– W 2018 roku już trzykrotnie – w marcu, czerwcu i lipcu – nasze miesięczne obroty przekroczyły 60 mln zł. Taki poziom do niedawna zarezerwowany był tylko dla miesięcy jesiennych, na które przypada szczyt zakupów związanych z pracami budowlanymi – zauważa Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA. – Nieustająco działamy na rzecz pozyskiwania nowych klientów niezwiązanych bezpośrednio z tym sektorem, także za sprawą poszerzania oferty produktowej. Jak widać, przynosi to efekty – podsumowuje Piotr Tokarczuk.

Zobacz raport bieżący nr 32/2018 >>

drukuj