Rekordowe przychody oraz ponad dwukrotnie większy zysk netto – historyczny rok 2021 w Grupie Kapitałowej TIM [WIDEO, PREZENTACJA]

Realizacja celów wyznaczonych w strategii na lata 2019-2021, w tym przekroczenie po raz pierwszy 1 mld zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży. Rekordowe wyniki finansowe obu spółek, historyczny wzrost liczby klientów TIM SA i niezwykle ambitne plany rozwoju 3LP SA. Tak w skrócie prezentuje się Grupa Kapitałowa TIM w momencie publikacji wyników za rok 2021.

Skonsolidowane i jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły w 2021 r. odpowiednio 1,31 i 1,25 mld zł (+23,4% i +33,8% rdr.). Przychody ze sprzedaży 3LP S.A. wzrosły rok do roku o 24% – do prawie 142,2 mln zł.

– Rok 2021 zapisze się na trwałe w historii TIM-u. Był to bowiem czas, w którym zrealizowaliśmy dwa główne cele finansowe średnioterminowej strategii TIM-u na lata 2019-2021. Pierwszym było osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności EBITDA. Drugim – znacznie bardziej symbolicznym i działającym na wyobraźnię – przekroczenie przez jednostkowe roczne przychody ze sprzedaży poziomu 1 miliarda złotych, co nastąpiło w ostatnich dniach października – przypomina Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Rynek e-commerce B2B w całej Europie rozwija się bardzo dynamicznie, a kolejne prognozy tempa  wzrostu zazwyczaj okazują się niedoszacowane. Najnowsze, bazujące na przewidywaniach amerykańskiego Departamentu Handlu, zakładają, że wartość obrotów w tym segmencie osiągnie w Europie w 2025 roku niemal 2 biliony dolarów wobec 1,15 bln w 2021 r.

– Zarówno te szacunki, jak i sukces naszej dotychczasowej strategii pozwalają nam patrzeć optymistycznie w przyszłość oraz stawiać przed TIM-em nowe, ambitne cele. Zaprezentujemy je już w maju w nowej strategii spółki – zapowiada Krzysztof Folta.

Przekonani do TIM-u

Rok 2021 był dla TIM-u rekordowy również pod względem liczby klientów. Spółka pozyskała 24,4 tys. nowych użytkowników platformy TIM.pl wobec 18 tys. pozyskanych w 2020 roku (+35,7% rdr.). Z kolei łączna liczba klientów, którzy w 2021 r. przynajmniej raz dokonali zakupu, wyniosła niemal 51,8 tys. wobec 33,8 tys. w roku 2020 (+53,1% rdr.). Na koniec grudnia 2021 r. liczba klientów kluczowych, czyli realizujących sprzedaż wyższą niż 1 500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosiła 18 102 (+25,2% rdr).

– To rekordowe wartości i dynamiki wzrostu. Co ważne, zanotowane w roku, gdy obostrzenia epidemiczne, w tym ograniczenia w prowadzeniu tradycyjnego handlu, były już znacznie mniejsze. To potwierdzenie, że mamy do czynienia z trwałym trendem – zauważa Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. – W minionym roku o 18,7 procent wzrosła także liczba klientów lojalnych, a więc takich, którzy w ostatnich dwunastu miesiącach dokonali zakupów w co najmniej sześciu z nich. To wskazuje na coraz większe przekonanie klientów do naszego modelu działania oraz istotnych przewag konkurencyjnych, dzięki którym klienci wybierają właśnie TIM – dodaje Piotr Nosal.

Rok 2021 upłynął pod znakiem bardzo dobrej koniunktury w sektorze odnawialnych źródeł energii. Przychody TIM-u ze sprzedaży materiałów związanych z rynkiem fotowoltaicznym wyniosły 79,4 mln zł, co oznacza wzrost o 134,5% w stosunku do roku 2020. Udział fotowoltaiki w całkowitej sprzedaży wyniósł 6,34% (+2,7 pp. rdr.). W minionym roku TIM poszerzył swoją ofertę OZE także o pompy ciepła.

Świetna kondycja finansowa

Grupa Kapitałowa TIM wypracowała w 2021 r. zysk netto w wysokości 91,8 mln zł, co oznacza wzrost o 147,2% rdr., zaś sam TIM – 82,5 mln zł (+129,0%). Skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom niemal 144,6 mln zł, co oznacza wzrost o 79,6% w stosunku do 2020 roku.

– Na wynik netto wpłynęła przede wszystkim poprawa rentowności operacyjnej w obu spółkach Grupy. Wzrost kosztów działalności operacyjnej był wolniejszych od wzrostu przychodów. Skonsolidowany zysk operacyjny osiągnął 121,6 miliona złotych i był wyższy o 108,4% w stosunku do roku 2020 – podkreśla Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Bardzo dobra kondycja finansowa Grupy TIM pozwala spółkom na dalszy dynamiczny rozwój, a TIM-owi – na realizację polityki dywidendowej na lata 2021-2023, zaprezentowanej wiosną 2021 r.

– Zadłużenie finansowe Grupy systematycznie spada. Na koniec ubiegłego roku wyniosło 83 miliony złotych wobec 92 milionów złotych na koniec grudnia 2020 roku. Mamy także bardzo niski wskaźnik długu netto do EBITDA Grupy. Na koniec grudnia 2021 roku wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 0,57, podczas gdy rok wcześniej osiągnął 1,01 – dodaje Piotr Tokarczuk.

W latach 2019-2021 TIM wypłacił akcjonariuszom łącznie 93,2 mln zł w ramach dywidendy.  W samym tyko 2021 r. do akcjonariuszy Spółki trafiło aż 48,8 mln zł.

Potrojenie powierzchni magazynowej w dwa lata

Koniunktura na polskim i europejskim rynku e-commerce sprzyja także spółce 3LP, wyspecjalizowanej w usługach logistyki kontraktowej właśnie dla tego sektora. O ile przychody spółki ze sprzedaży wzrosły o niemal 1/4 rdr., o tyle w przypadku przychodów ze sprzedaży usług logistycznych dla klientów zewnętrznych (a więc innych niż TIM SA) wzrost ten wyniósł aż 47% rdr. (do 62,4 mln zł). 3LP SA planuje wkrótce debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

– Kolejny rok dynamicznych wzrostów przychodów 3LP, to z jednej strony efekt szybkiego wzrostu skali działalności klientów tej spółki, działających na atrakcyjnym i silnie rosnącym rynku e-commerce. Przypomnę, że są wśród nich takie firmy jak IKEA czy Oponeo.pl. Z drugiej strony, to wynik konsekwentnego pozyskiwania kolejnych zewnętrznych partnerów biznesowych. Plany rozwoju na kolejne lata są niezwykle ambitne. W ich realizacji pomogą także środki pozyskane z IPO – mówi Krzysztof Folta, pełniący także funkcję przewodniczego Rady Nadzorczej 3LP SA.

Strategia rozwoju 3LP zakłada szybki wzrost całkowitej zarządzanej powierzchni magazynowej – z obecnych 80 tys. mkw. do 180 tys. mkw. pod koniec 2022 i 240 tys. mkw. pod koniec 2023 r. Obecnie w Siechnicach, gdzie znajduje się centrala i główne centrum logistycznej spółki, trwa budowa kolejnej hali magazynowej o powierzchni 25 tys. mkw. 60% tej powierzchni zajmie pełna automatyka (shuttle system).

Zobacz jednostkowy raport roczny za 2021 rok >>

Zobacz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok >>

drukuj