Rekordowy miesiąc w historii TIM SA

Wstępne dane dotyczące przychodów ze sprzedaży we wrześniu 2016 r. wskazują, że był to najlepszy pod tym względem miesiąc w prawie 30-letniej historii TIM-u. Obroty wyniosły niemal 58,5 mln zł, tj. o 13% więcej niż we wrześniu 2015 r. Tymczasem produkcja budowlano-montażowa w Polsce była we wrześniu 2016 r. niższa o ponad 15% niż rok wcześniej.

Obroty TIM SA po 9 miesiącach 2016 r. osiągnęły poziom 452,4 mln zł i były wyższe o 17,7% od przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody z kanału e-commerce wyniosły we wrześniu 2016 r. 38,9 mln zł (o 9,3% więcej niż przed rokiem), zaś przez całe 9 miesięcy 2016 r. – 317,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 26% w stosunku do okresu I-IX 2015 r.

Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym obroty TIM-u rosną na przekór sytuacji w branży budowlanej. Ze wstępnych danych, opublikowanych 19 października 2016 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu 2016 r. niższa o 15,3% niż przed rokiem i o 18,7% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 15,9% niż we wrześniu 2015 r. i o 3,3% wyższym w porównaniu z sierpniem 2016 r.

– Jeszcze dwa lata temu niewiele było osób, które wierzyły, że wdrożony w 2013 roku nowy model biznesowy TIM SA okaże się sukcesem. Tymczasem nasza konsekwencja i determinacja procentują. Zmiana struktury klientów, uniezależnienie się od koniunktury w sektorze budowlanym czy nieustanne poszerzanie oferty produktów dostępnych w 24 godziny przekładają się na dynamiczny wzrost naszych obrotów – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Nie zwalniamy jednak tempa, by spocząć na laurach i napawać się sukcesem. Obecność w tak dynamicznym i konkurencyjnym sektorze jak e-commerce oznacza gotowość do ciągłych zmian i rozwoju. Znakomicie oddają to słowa Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku” – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 48/2016 >>

drukuj