Rewelacyjny początek roku – rekord styczniowych obrotów w TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że obroty TIM SA w styczniu 2018 r. wyniosły ponad 58,1 mln zł i były aż o 28,6% wyższe od osiągniętych w pierwszym miesiącu 2017 r. A to oznacza, że za TIM-em najlepszy styczeń w ponad 30-letniej historii spółki.

– To znakomity prognostyk na cały 2018 rok. Chociaż nasz hybrydowy model sprzedaży pozwolił na znaczące odstrojenie się od sezonowości w sektorze budowlanym, styczniowe obroty zawsze były niższe od osiągniętych miesiąc wcześniej. Styczeń 2018 roku okazał się historyczny także z tego powodu. Pod względem przychodów ze sprzedaży był bowiem lepszy od grudnia 2017 r. o prawie 10 procent. Głęboko wierzę, że jaki początek roku, taki cały rok – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Tradycyjnie już dynamika sprzedaży w kanale e-commerce także i w styczniu 2018 r. była wyższa od dynamiki ogółu przychodów. Wyniosła bowiem 31,7%, zaś przychody ze sprzedaży online osiągnęły poziom 43,45 mln zł.

Ze wstępnych danych, opublikowanych 20 lutego 2018 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu 2018 r. o 34,7% wyższa niż przed rokiem i o 57,8% niższa w porównaniu z grudniem 2017 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 30,7% wyższym niż w styczniu 2017 r. i o 8,8% wyższym w stosunku do grudnia 2017 r.

Zobacz raport bieżący nr 3/2018 >>

drukuj