Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji w organie nadzorującym

(Emitent – PAP – sobota, 24 czerwca 19:25)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 24.06.2006r Pan Krzysztof Radom – Członek Rady Nadzorczej TIM SA złożył rezygnację z pełnienia dotychczasowej funkcji w organie nadzorującym TIM SA. Powyższą decyzję Pan Krzysztof Radom uzasadnił względami osobistymi.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 24/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-24 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj