Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

(Emitent – PAP – piątek, 22 grudnia 08:51)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 21.12.2006r otrzymał rezygnację Pana Jana Walulika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA. Swoją rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pan Jan Walulik uzasadnił przyczynami osobistymi.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 50/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-12-22 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-12-22 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj