Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2016-06-06

Raport bieżący nr

22/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 06.06.2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Nowjalisa, iż z dniem 06.06.2016r Pan Piotr Nowjalis rezygnuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA. 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-06, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-06-06, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj