Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SA

Data sporządzenia

2019-03-26

Raport bieżący nr

8/2019

 

 

Działając na podstawie par. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r _ Dz. U. z 2018 r. poz 757_ TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 25.03.2019 r Pani Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu TIM SA złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SA ze skutkiem na dzień 31 marca 2019 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-03-26, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-03-26, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj