Rok 2015 w Grupie Kapitałowej TIM: zeszłoroczne pogłoski o śmierci TIM SA były przesadzone

Taki rok nie zdarza się często! Najwyższe w historii obroty oraz pierwszy od trzech lat zysk netto i zysk operacyjny osiągnęły w 2015 r. TIM SA i cała Grupa Kapitałowa TIM. 2/3 przychodów przyniósł TIM-owi internetowy kanał sprzedaży.

Miniony rok był pierwszym, w którym TIM SA działał w pełni w nowym, hybrydowym modelu sprzedaży, wdrażanym od 2013 r. – z dominującym kanałem e-commerce, bez sieci oddziałów z lokalnymi magazynami (zastąpiły je biura handlowe).

Wyników nie obciążały już koszty zmian, dodatkowo TIM SA sprzedał część swojego centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach (po trwającej właśnie rozbudowie będzie nadal z niego korzystał jako najemca, a obiektem zarządzać specjalnie powołana do tego celu spółka córka TIM-u). Miało to przełożenie na zysk operacyjny, który wyniósł 7,04 mln zł (6,88 mln w GK TIM) wobec ponad 24,28 mln zł (25,55 mln zł w GK TIM) straty w 2014 r. Z kolei zysk netto wypracowany przez TIM i całą grupę kapitałową przekroczył 5,8 mln zł, podczas gdy w 2014 r. zanotowano stratę netto odpowiednio na poziomie 20,59 i 21,83 mln zł.

Zmiana polityki handlowej
Drugi raz w historii GK TIM i po raz pierwszy w przypadku TIM SA przychody ze sprzedaży przekroczyły 0,5 mld zł, osiągając odpowiednio 575,93 (wzrost o ok. 9% w stosunku do 2014 r.) i 535,3 mln zł (wzrost o ok. 8%).

– Stosunkowo niewielki wzrost obrotów jest konsekwencją zmiany naszej polityki sprzedażowej. W minionym roku znacznie ograniczyliśmy sprzedaż w modelu inwestycyjnym, który oznacza wysoką wartość jednorazowej transakcji sprzedaży przy bardzo niskiej marży. To z kolei przełożyło się na spadek sprzedaży w takich grupach asortymentowych jak kable (o 16,9%) czy słupy oświetleniowe (aż o 70%) – wyjaśnia Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Optymizmem napawa stały wzrost liczby klientów. Co więcej, w 2015 r. o ponad 24% wzrosła liczba klientów lojalnych, czyli powtarzających zakupy (kupujących w co najmniej sześciu z ostatnich 12 miesięcy). Jako że wskaźnik ten rośnie nieprzerwanie od uruchomienia w lipcu 2013 r. e-sklepu TIM.pl, stanowi najlepszy dowód na akceptację przez klientów nowego modelu sprzedaży.

Nawet 80% przychodów z internetu
W całym 2015 r. kanał internetowy przyniósł TIM SA 67% przychodów ze sprzedaży, tj. 358,7 mln zł, wobec 62% i 307,5 mln zł w roku poprzednim. W listopadzie e-commerce wygenerował nawet 72% obrotów.

W 2016 r. udział tego kanału powinien ustabilizować się na poziomie 70-80% ogółu przychodów. – Zakładamy bowiem, że klienci przyzwyczajeni do składania zamówień w sposób tradycyjny, czyli za pośrednictwem handlowców czy przedstawicieli handlowych, będą stale generować ok. 20-30% całkowitych przychodów – mówi Krzysztof Folta.

Sklep internetowy TIM.pl oferuje klientom najszerszą na polskim rynku dostępność artykułów elektrotechnicznych. Pod koniec 2015 r. w stałej ofercie (towar wysyłany w 24 godziny od złożenia zamówienia) znajdowało się ponad 62 300 unikalnych produktów. Do końca 2016 r. liczba ta ma wzrosnąć o 28% – do 80 000.

Duży potencjał wzrostu rentowności
Wyniki za 2015 rok napawają optymizmem co do rezultatów za kolejne lata. Stanowią bowiem namacalny dowód na to, że wybrany przez TIM model sprzedaży niesie w sobie duży potencjał wzrostu rentowności.

– Gdy w 2013 roku startowaliśmy z – nowatorskim jak na naszą branżę – e-sklepem, często słyszeliśmy: „Klienci nie chcą kupować w ten sposób”. Po zeszłorocznych wynikach i stracie byli tacy, którzy ogłaszali nawet koniec TIM-u. Przed pojawieniem się TIM.pl nie było na polskim rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych odpowiedniego narzędzia do kupowania online. By jednak przełożyło się to na nasze wyniki, potrzeba było co najmniej 24 miesięcy od rozpoczęcia procesu zmian. Dziś zatem, parafrazując Marka Twaina, mogę powiedzieć: zeszłoroczne pogłoski o śmierci TIM-u były przesadzone – komentuje Krzysztof Folta.

Warto podkreślić, że cała Grupa Kapitałowa TIM posiada bardzo dobrą sytuację finansową, ponieważ kapitały własne w 100% pokrywają aktywa trwałe w wysokości niemal 100,6 mln zł, a także – w 92% – wartość zapasów. 

Opowiedzą o TIM-ie
W najbliższych tygodniach o TIM SA i zmianach, jakie spółka przeszła w ostatnich latach, będzie można usłyszeć podczas dwóch konferencji:

1)         21 kwietnia 2016 r. Maciej Posadzy – członek Zarządu i dyrektor ds. operacyjnych TIM SA – opowie o wdrożeniu w firmie automatyki magazynowej podczas warszawskiej konferencji TechLogistics (http://www.computerworld.pl/konferencja/techlogistics; wstęp wolny po spełnieniu określonych warunków)

2)         22 kwietnia 2016 r. Krzysztof Folta – prezes Zarządu TIM SA – będzie jednym z prelegentów III Kongresu Dyrektorów E-commerce w Krakowie (http://kongresecommerce.pl/).

 

Zobacz jednostkowy raport roczny >>

Zobacz skonsolidowany raport >>

drukuj