Rok 2023 w Grupie TIM: spora odporność na rynkową dekoniunkturę, rekord liczby klientów TIM-u

Drugie najwyższe w historii przychody ze sprzedaży, niemal 100 tysięcy klientów i również rekordowa wycena TIM-u, związana z wyborem inwestora, który wesprze TIM SA i 3LP SA w dalszym rozwoju. Oto wydarzenia i parametry, które zdominowały rok 2023 w Grupie Kapitałowej TIM.

Skonsolidowane i jednostkowe przychody ze sprzedaży nie uległy w 2023 r. znaczącej zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły odpowiednio 1,45 i 1,39 mld zł (-4,8% i -4,6% rdr.). Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku takich parametrów jak zysk netto czy EBITDA. Na poziomie skonsolidowanym pierwszy z nich (55 mln zł) był niższy o 46,2% w porównaniu z 2022 r., zaś drugi (99,3 mln zł) – o 38%.

– Tak niewielki spadek na poziomie przychodów potwierdza skuteczność i wysoką odporność modelu biznesowego TIM-u na dekoniunkturę na rynku dystrybucji elektrotechniki, którą znacznie wyraźniej widać w przypadku innych parametrów wynikowych. Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że pomimo tych spadków osiągnięty wynik finansowy oraz ponad 92 miliony złotych dodatnich przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej to duży sukces Grupy Kapitałowej TIM – zauważa Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Klienci siłą TIM-u

O prawdziwym załamaniu można mówić w przypadku rynku odnawialnych źródeł energii. Przychody TIM-u ze sprzedaży produktów wyłącznie z obszaru instalacji fotowoltaicznych zmniejszyły się w 2023 r. o 55,3% rok do roku, do niespełna 42,3 mln zł.

– Rok upłynął pod znakiem spadającego zainteresowania inwestowaniem w odnawialne źródła energii i to pomimo możliwości uzyskania dopłat do instalacji fotowoltaicznej skojarzonej z pompą ciepła. Z każdym miesiącem spadały ceny produktów stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych, co oczywiście mocno przełożyło się na wartość realizowanych przychodów z tego asortymentu – wylicza Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. – Jeśli spojrzeć całościowo na przychody ze sprzedaży TIM-u, tak niewielki ich spadek rok do roku zawdzięczamy w dużej mierze rekordowej, niemal stutysięcznej liczbie klientów. Znaczący wzrost ich liczby rok do roku to trend, z którym mamy do czynienia już od kilku lat – dodaje.

W 2023 r. TIM obsłużył dokładnie 99 945 klientów, zarówno z sektora B2B, jak i B2C, tj. o niemal 19% więcej w porównaniu z rokiem 2022. 68% wygenerowanych przez nich przychodów pochodziło ze zrealizowanej samodzielnie sprzedaży online.

Tymczasem przychody ze sprzedaży logistycznej spółki 3LP wyniosły w 2023 r. 169,4 mln zł, co oznacza wzrost o 3,86% rok do roku. Ze 184 do ponad 247 tysięcy mkw. wzrosła także łączna  powierzchna magazynowa zarządzana przez spółkę w sześciu lokalizacjach.

Pożegnanie z rynkiem kapitałowym

W marcu 2023 r., w efekcie wielomiesięcznego, bardzo konkurencyjnego procesu w ramach przeglądu opcji strategicznych, Zarząd TIM SA wybrał FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH – spółkę z międzynarodowej Grupy Würth – na inwestora, który wesprze Grupę Kapitałową TIM w dalszym rozwoju. Nowy inwestor chciałby wycofać akcje TIM SA z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zwieńczeniem ponad ćwierć wieku obecności TIM-u na rynku kapitałowym jest osiągnięcie bardzo atrakcyjnej wyceny, przekraczającej 1,1 mld zł, a wynikającej z ceny (50,69 zł/akcję) w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM SA, jaką zaoferował inwestor. Kolejne miesiące, aż do stycznia 2024 r. upłynęły na procesowaniu  przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na transakcję.

Aktualnie TIM czeka na pozytywną odpowiedź Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na złożony przez Spółkę wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

– Prawdopodobnie po raz ostatni prezentujemy nasze wyniki roczne w formule wynikającej ze statusu spółki publicznej. W lutym 2024 roku minęło dwadzieścia sześć lat od pierwszej giełdowej sesji, podczas której były notowane akcje TIM-u. Widząc, w którym miejscu jest dzisiaj TIM, wiem, że nie bylibyśmy w nim bez decyzji o wejściu Spółki na rynek kapitałowy oraz zaufania, jakim obdarzyli nas akcjonariusze – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Z całego serca, w imieniu Zarządu i pracowników TIM-u serdecznie za to dziękuję. Zachęcam do dalszego obserwowania naszej działalności i trzymania kciuków za Grupę Kapitałową TIM – dodaje.

Zobacz raport roczny za rok 2023 >>

Zobacz skonsolidowany raport roczny za rok 2023 >>

drukuj