Rozpoczęcie odkupu akcji własnych przez TIM SA.

(Emitent – PAP – poniedziałek, 20 października 19:33)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż z dniem 21.10.2008r TIM SA rozpoczyna odkup akcji własnych w celu umorzenia na zasadach określonych w Regulaminie odkupu akcji TIM SA, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Regulamin odkupu akcji TIM SA [RTF]

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 33/2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-10-20 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj