Rozpoczęcie przez TIM SA procedury zbycia nieruchomości położonej we Wrocławiu

(Emitent – PAP – piątek, 28 września 09:09)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym,w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przez TIM SA procedury mającej na celu sprzedaż nieruchomości TIM SA położonej we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 11/13.

Sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu [RTF]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 52/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-09-28 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2007-09-28 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj