Sezon wyników na GPW. Podsumowanie pierwszego kwartału 2022 r.

Banki oraz spółki surowcowe to jedni z głównych wygranych sezonu publikacji raportów za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. Sprawdź, czemu zawdzięczają bardzo dobre wyniki oraz jak poradziły sobie podmioty z innych branż.

Jedną piątą wartości straciły od początku roku indeksy WIG oraz WIG20 na warszawskiej giełdzie. Aż 30% oddał wskaźnik WIG Banki, a indeks gromadzący spółki z branży nieruchomości spadł o ok. 10%.

Niepokój związany z wojną w Ukrainie, rekordowo wysoka inflacja, spekulacje na temat podwyżek stóp procentowych w USA i obawy dotyczące przeceny spółek notowanych na Wall Street – to czynniki, które w ostatnich tygodniach skłaniają inwestorów do wstrzymywania się z zakupami akcji.

Jednocześnie na GPW dobiega właśnie końca sezon publikacji raportów finansowych po I kw. W wielu przypadkach wyniki okazały się lepsze nie tylko od ubiegłorocznych, ale również od prognoz analityków. Przyglądamy się im w kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…”.

Wyniki banków mocno w górę. To efekt podwyżek stóp procentowych

Osiem kolejnych podwyżek stóp procentowych w Polsce oraz idący za nimi wzrost stawki WIBOR wyraźnie wpłynęły na podniesienie kosztu kredytów. To zjawisko nie pozostało bez wpływu na wyniki banków, które dodatkowo podnosiły opłaty i prowizje.

W efekcie wypracowały one wyniki znacznie wyższe niż w I kw. ubiegłego roku. Jako „szalenie satysfakcjonujące” określiła osiągnięte rezultaty Iwona Duda, prezes PKO BP. Największy polski bank zarobił w I kw. 1,42 mld zł (zysk netto), a więc 20% więcej niż w tym samym okresie 2021 r. Wynik odsetkowy banku był z kolei o 38% wyższy r/r.

Wzrostem zysku netto o 270% wobec I kw. 2021 r. pochwalił się Bank Pekao SA – w okresie I-III 2022 r. zarobił on 907,2 mln zł. Również w tym przypadku istotne były: wzrost wyniku odsetkowego o 55% r/r oraz wyniku prowizyjnego o 15% r/r.

Lepsze od prognoz analityków okazały się też m.in. wyniki mBanku. W I kw. jego zysk netto sięgnął 512,3 mln zł (+62% r/r). Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 58% r/r, a prowizji – 28% r/r.

Przedstawiciele banków podczas konferencji wynikowych podkreślali często, że na razie nie zauważają, by podwyżki stóp procentowych spowodowały problemy ze spłatą zobowiązań wśród posiadaczy kredytów hipotecznych.

Lepsze wyniki spółek surowcowych. Sprzyja im wzrost cen

Rekordowe wyniki po I kw. zaraportował koncern KGHM. Zysk netto KGHM wyniósł 1,9 mld zł wobec 1,37 mld zł przed rokiem (+39% r/r). Wpływ na tak wyraźny wzrost zysków miedziowego giganta miał skok notowań miedzi w I kw. w połączeniu ze zwiększoną sprzedażą surowca przez KGHM – spółka podała, że w tym okresie zwiększyła wydobycie miedzi zarówno ze złóż w Polsce, jak również za granicą.

Gwałtowne zmiany na rynku surowcowym miały wpływ także na wyniki producentów węgla. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrost cen węgla i większe wydobycie pozwoliły spółce osiągnąć najwyższe w historii wyniki kwartalne – zysk netto JSW w I kw. sięgnął 1,85 mld zł (+82% r/r).

Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała również wyraźny wzrost cen wyrobów hutniczych. Wpłynęło to na wzrost zysków spółek z branży stalowej. Jeden z czołowych przedstawicieli tego sektora, notowanych na GPW – Stalprodukt – odnotował w I kw. zysk netto w wysokości 148,3 mln zł (+90% r/r) przy jednoczesnym wzroście przychodów do 1,47 mld zł (+45% r/r).

Znacznie lepsze wyniki pokazała również działająca w branży stalowej spółka Stalprofil. Według szacunkowych wyników za I kw. jej zysk netto sięgnął 37,7 mln zł (+196% r/r). W komunikacie spółka podkreśliła, że wpływ na wyniki miał nie tylko wzrost cen produktów stalowych, ale również większa sprzedaż wyrobów hutniczych (o 26% r/r). W efekcie przychody ze sprzedaży w Stalprofilu wyniosły w I kw. 333,9 mln zł (+68% r/r).

O 85% r/r wzrosły z kolei w I kw. skonsolidowane przychody koncernu PKN Orlen – wyniosły one ponad 45 mld zł. W dużej mierze to również efekt wzrostu cen produktów rafineryjnych. Zysk netto PKN Orlen w I kw. przekroczył 2,77 mld zł (+50% r/r).

Branża budowlana na GPW. Co na nią wpływa?

Inwestorzy z zaciekawieniem obserwowali też wyniki kwartalne spółek z branży nieruchomości. Jak podkreślali podczas konferencji wynikowych przedstawiciele niektórych z nich, wybuch wojny w Ukrainie i wysokie stopy procentowe spowodowały, że część klientów wstrzymuje się z decyzjami o zakupie mieszkań. Zaznaczali jednocześnie, że nieco niższa sprzedaż na początku roku to również efekt tzw. wysokiej bazy w porównaniu do poprzednich kwartałów.

Przykładem może być jeden z największych przedstawicieli branży deweloperskiej na GPW, Dom Development. W pierwszym kwartale deweloper wypracował 141,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 174,5 mln zł w tym samym okresie 2021 r. Jednocześnie pod koniec I kw. cała grupa realizowała najwięcej budów w swojej historii.

O wpływie wspomnianych czynników na branżę budowlaną mówili też przedstawiciele spółki Develia – w I kw. skonsolidowany zysk netto dewelopera wyniósł 13,1 mln zł wobec 34,6 mln zł.

Jednocześnie przedstawiciele branży zwracali uwagę na wyraźny wzrost kosztów materiałów budowlanych, wpływający na skok kosztów inwestycji.

Dywidendy 2022. Inwestorzy będą mieli w czym wybierać

Nieco większy niepokój rynkowy w pierwszej połowie 2022 r. nie zniechęcił spółek notowanych na GPW do podzielenia się zyskami z akcjonariuszami.

KGHM ogłosił właśnie, że w lipcu wypłaci inwestorom 3 zł na akcję, a więc 2 razy więcej niż przed rokiem, gdy koncern po 3-letniej przerwie powrócił do dzielenia zysków.

Na dywidendy mogą też w tym roku liczyć posiadacze akcji banków. Połowę ubiegłorocznego zysku chce przeznaczyć do podziału Bank Pekao – daje to 4,30 zł na akcję. Z kolei w przypadku banku PKO BP inwestorzy będą mogli liczyć na dywidendę w wysokości 1,83 zł na akcję. Wśród największych spółek z udziałem Skarbu Państwa do podziału zysków wśród akcjonariuszy przymierza się też PKN Orlen – chce przeznaczyć na dywidendę 1,5 mld zł, a więc 3,50 zł na akcję.

Wśród innych dużych firm, które regularnie wypłacają dywidendy inwestorom, znalazł się też wspomniany Dom Development – zarząd zarekomendował wypłatę ponad 268 mln zł (87% zysku z 2021 r.) – 10,50 zł na akcję.

Warto śledzić zapowiedzi ze spółek dotyczące planowanej wypłaty dywidendy, między innymi zapoznać się z polityką dywidendową TIM S.A.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj